Wednesday, July 14, 2010

Fisk är bra mot psykoser

Enligt en studie av 34 000 kvinnors matvanor i förhållande till spykoser visade efter att studien pågått i elva år att, "En hög nivå av psykotiska symtom var dubbelt så vanligt bland kvinnor som sällan eller aldrig åt fisk jämfört med bland kvinnor som åt fisk tre till fyra gånger varje vecka."

Källa:
http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/matsmart/article7466466.ab

Som refererar till en studie av svenska forskare som publiceras i facktidskriften BMC Psychiatry.

No comments: