Sunday, August 1, 2010

Sluta sitta still om du vill leva l�nge - DN.se

Sluta sitta still om du vill leva l�nge - DN.se

"Enligt en stor undersökning, gjord på uppdrag av American Cancer Society, och som följt 123.000 från början friska amerikaner, uppdelat på 53.440 män och 69.776 kvinnor, under 14 år, så ...

är hälsoutvecklingen [ ohälsosam ] för dem som har en stillasittande fritid som omfattar sex timmar eller mer per dag. Detta oavsett vad det var frågan om för slags stillasittande. Forskarna kunde inte se någon skillnad om det gällde stillasittande i bil, framför TV:n eller datorn eller bokläsning. Resultaten var i denna grupp dessutom oberoende av fysisk aktivitet, BMI, rökning och flera andra faktorer som annars bidrar till förhöjd risk att dö i förtid. Det innebär att inte ens daglig motion hjälper för dem som sitter stilla mycket varje dag."

"I en stor svensk undersökning, som publicerades under hösten 2009 i British Journal of Cancer, och som följt 45.000 svenska män, så ökar risken för bland annat prostatacancer för de som har mer passivt stillasittande jobb. Den som rör sig halva arbetsdagen har 20 procents lägre risk att drabbas än en som har ett jobb där man för det mesta sitter stilla."

Sov sju timmar!

"Människor som sover mer eller mindre än sju timmar per dygn, inklusive tupplur, löper ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.

Att sova mindre än fem timmar per dygn mer än fördubblar risken att få diagnosen kärlkramp, hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt eller stroke, enligt studien som genomförts av forskare vid universitetet i West Virginia och som publiceras i den medicinska tidskriften Sleep.

Men att sova mer än sju timmar ökar också risken för hjärtkärlsjukdomar.

Deltagare i studien som sov nio timmar eller mer löpte 1,5 gånger större risk att utveckla sjukdomar i hjärta och blodomlopp."

Källa:
Sju timmar magiskt gr�ns f�r s�mn - DN.se: