Tuesday, April 14, 2009

Statiner och paracetamol

Paracetamol (ex alvedon) har visat sig minska strokesymtomen hos patienter med tempraturer mellan 37-39 grader.

Behandling med statiner "är det största framsteget för att förhindra stroke" sedan acetylsalicylsyra... visar data från 24 studier med 165 000 deltagare.

"För varje millimol som det onda kolesterolet LDL gick ned av statinbehandlingen minskade risken för att drabbas av slaganfall med 21 procent"


Källa:
http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article4904594.ab