Sunday, November 22, 2009

Intag av B-vitamin ökar cancerrisken

B-vitaminer skyddar hjärtat har forskare trott under en längre tid. Istället ökade vitaminerna risken för att drabbas av cancer och förtida död, visar en ny stor norsk studie som publiceras i tidskriften Jama.

Källa:
http://jama.ama-assn.org/cgi/content/short/302/19/2119?home


http://www.expressen.se/halsa/1.1788879/okad-cancerrisk-av-b-vitaminer

Saturday, August 8, 2009

Rödbetor ger bättre kondition och blodtryck

Rödbetor ger bättre kondition och blodtryck. Efter två glas rödbetor minskar blodtrycket i 24 timmar och dessutom förbättras konditionen med 16 %. " Det beror enligt forskarna på att nitratet i rödbetorna får blodet att absorbera syret långsammare. Kroppen använder därmed mindre energi, vilket i sin tur leder till att den orkar längre."

Källa:
http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article5620982.ab

Tuesday, April 14, 2009

Statiner och paracetamol

Paracetamol (ex alvedon) har visat sig minska strokesymtomen hos patienter med tempraturer mellan 37-39 grader.

Behandling med statiner "är det största framsteget för att förhindra stroke" sedan acetylsalicylsyra... visar data från 24 studier med 165 000 deltagare.

"För varje millimol som det onda kolesterolet LDL gick ned av statinbehandlingen minskade risken för att drabbas av slaganfall med 21 procent"


Källa:
http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article4904594.ab