Monday, May 19, 2008

Statiner sänker kolesterol och räddar liv

"I en internationell studie har forskare under fem år följt totalt 10 000 tidigare hjärtsjuka patienter. Dessa behandlades med olika doser av samma kolesterolsänkande medel. Bland de som behandlades med högsta dosen minskade risken för hjärtinfarkt med 22 procent och för stroke med 25 procent, jämfört med lågdosgruppen."

Detta skulle innebära en minskad dödlighet med 20 procent i hjärt- och kärlsjukdomar vilket motsvarar 4000 liv per år.

Effektiviteten är dock betydligt lägre när kolesterolsänkande mediciner, statiner, används på friska personer men men höga kolesterolvärden. Då måste 556 personer behandlas för att förhindra 1 fall av hjärt- kärlsjukdom. Om patienten dessutom har högt blodtryck, diastoliskt tryck på 100, gäller samma sak för 650 personer. Om det diastoliska trycket är mellan 90-99 så gäller samma sak för 1667 personer.

Det finns dessutom studier som visar att statiner både förebygger och bromsar alzheimers sjukdom. En annan oväntad effekt av statiner visade sig i en studie i USA av äldre före detta militärer. De halverade dödligheten i influensa och lunginflammation. Effekten blev ännu högre när de kombinerades med
blodtryckssänkande medicin. Dödsfall av influensa drabbar huvudsakligen äldre. Mellan 100-4000 personer dör varje år av influensa i Sverige av dem är 90 procent över 65 år.

Kritik mot statiner finns dock. I en studie där man mätte
blodkärlsväggarna kom man fram till att lägre kolesterol tydligen inte påverkade risken för åderförkalkning och därmed hjärtinfarkt och slaganfall.


Källa, DN 080519 kl10:03;
Sänkta kolesterolvärden räddar liv
Många får medicin i onödan

Ny metod stoppar alzheimer DN 080519 kl 10:42
Ny medicin skyddar mot hjärtattack DN 080519 kl 10:42


Svd.se 080519 kl 10:30
Blodfettmedel utan säker effekt även DN och E24,
Oväntad metod mot influensadöd, dito.

Sunday, May 4, 2008

Sluta feja - överdriven städning ger allergi

Överdriven städning orsakar allergier. Små barn behöver bakterier för att utveckla ett normalt immunförsvar. Dagens hyperrena miljöer har alldeles för få bakterier. Detta framkommer av forskning vid Linköpings universitet.

"Forskarna vid Linköpings universitet drar slutsatsen att en mer traditionell livsstil, med mindre städning, trängre boende och mer kontakt med husdjur, är bra för utvecklingen av kroppens immunförsvar."

Så det är alltså som ordspråket säger "Lite skit rensar magen."

Källa:
Aftonbladet: Överdriven städning ger barn allergi