Saturday, August 8, 2009

Rödbetor ger bättre kondition och blodtryck

Rödbetor ger bättre kondition och blodtryck. Efter två glas rödbetor minskar blodtrycket i 24 timmar och dessutom förbättras konditionen med 16 %. " Det beror enligt forskarna på att nitratet i rödbetorna får blodet att absorbera syret långsammare. Kroppen använder därmed mindre energi, vilket i sin tur leder till att den orkar längre."

Källa:
http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article5620982.ab